1. Privatumo politika

1.1. Pardavėjas – «LatsImport», ( juridinio asmens kodas 50103906891; buveinės adresas Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073 ) (toliau – pardavėjas) yra interneto parduotuvės www.ortoto.lv duomenų valdytojas, rūpinasi, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs ir tvarkomi galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
1.2. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir apdorojame Jums naudojantis paskyra www.marcusnmarcu.eu bei užsisakant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje.
1.3. Įmonė gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

2. Duomenų gavimas ir naudojimas

2.1. Asmeninė informacija – tai informacija, kurią Pardavėjas gauna su Pirkėjo sutikimu, kad būtų laikomasi sudarytos sutarties sąlygų, taip pat tolimesniems ryšiams su Pirkėju.
2.2. Pirkėjo duomenų gavimas įvyksta, kai Pirkėjas pateikia Pardavėjo tinklalapyje kontaktinę informaciją (vardas, pavardė, asmens kodas, pašto adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas).
2.3. Pirkėjo duomenų gavimas įvyksta tada, kai Pirkėjas internetu įsigyja prekę, pateikia arba išsaugo kontaktinę informaciją, kad nurodyti pageidaujamą pirkimo būdą.
2.4. Perkant interneto svetainėje, visi Pirkėjo asmens duomenys yra konfidencialūs, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
2.5. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. (lytį, amžių, kalbą, gyvenamąją vietą) arba duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.
2.6. Naudodamasis gautais duomenimis, Pardavėjas gali informuoti Pirkėjus apie prekes, įvykius ir naujienas.
2.7. Pirkėjas bet kuriuo metu gali pašalinti savo vardą iš tikslinių grupių sąrašo, jei jis nenori gauti informacijos apie produktą, įvykius ir naujienas.
2.8. Pirkėjo duomenys naudojami prekių tiekimui ir įsipareigojimams, atsirandantiems dėl pardavimo sutarties.
2.9. Pardavėjas sutinka daryti viską, kas įmanoma, kad būtų užtikrintas tinkamas duomenų saugumas.

3. Duomenų keitimas

3.1. Informacija apie pirkėją gali būti peržiūrėta svetainėje : www.marcusnmarcu.eu/mans_profils/.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo duomenų tikslumą ir tinkamumą.
3.3. Pirkėjas informuoja Pardavėją apie duomenų keitimąsi elektroniniu paštu info@marcusnmarcu.eu.

4. Prieiga prie duomenų

4.1 Pardavėjas gali atskleisti informaciją apie Pirkėją, jei yra pagrindo manyti, kad:
• ši informacija yra būtina siekiant nustatyti, konstatuoti ar inicijuoti ieškinius prieš bet kokį asmenį, kuris gali pakenkti kitam asmeniui arba Pardavėjui, keliantis grėsmę jo teisėms, turtui ar veiklai ir galintis pakenkti asmenims , kurie naudojasi šia interneto parduotuve;
• tai turėtų būti daroma atsižvelgiant į normatyvinius reikalavimus arba kompetentingų institucijų prašymus.
4.2. Pirkėjas, atsiuntęs raštišką prašymą, turi teisę gauti šią informaciją:
• kokie duomenys buvo gauti apie pirkėją, duomenų gavimo šaltinį, kai buvo atlikti paskutiniai duomenų pakeitimai;
• kokiu tikslu buvo atliktas iš Pirkėjo gautų duomenų apdorojimas.

5. Interneto protokolo (IP) adresų naudojimas

5.1. IP adresas yra skaičių rinkinys, kuris automatiškai priskiriamas kompiuteriui kiekvieną kartą, kai vartotojas prisijungia prie savo interneto paslaugų teikėjo, šiuo IP adresu gali būti automatiškai identifikuojamas vartotojo kompiuteris.
5.2. Pardavėjas gali tvarkyti šiuos adresus sistemos administravimui ir svetainės patikrai. Pardavėjas neketina pridėti vartotojo IP adreso prie jo asmens identifikavimo informacijos, o tai reiškia, kad kiekvieno vartotojo seansas registruojamas, tačiau pats pats vartotojas lieka anonimiškas.
5.3. Pardavėjas gali naudoti šiuos IP adresus, norėdamas nustatyti svetainės naudotojus situacijose, kuriose jis mano, kad būtina užtikrinti, kad jų elgesys atitiktų svetainės naudojimą, taip pat apsaugotų svetainę ar kitus vartotojus.

6. Slapukai

6.1. Slapukai yra labai maži tekstiniai failai, kuriuose pateikiama informacija apie tai, kaip dažnai vartotojas apsilanko svetainėje ir ką vartotojas atlieka savo seansuose. Slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos, tačiau jei pats vartotojas pateikia tokią informaciją, šią informaciją galima sujungti su slapukyje esančiais duomenimis.
6.2. Pardavėjas gali talpinti slapukus vartotojo kompiuterių naršyklėse.

7. Saugumas
7.1. Pardavėjas naudoja saugias duomenų perdavimo sistemas ir prireikus pasirengęs imtis papildomų saugumo priemonių, kad apsaugotų naudotojo duomenis nuo išnykimo, kenksmingo naudojimo ir pakeitimo.
7.2. Prieiga prie informacijos, perduodamos svetainės vartotojui, galioja tik įgaliotiems Pardavėjo darbuotojams. Pardavėjas imasi apsaugos priemonių, tačiau jis negali visiškai garantuoti, kad nebus duomenų praradimo, kenkėjiško naudojimo ar keitimo.

8. Susijusios sąlygos

8.1 Patikėdami asmens duomenis ir (arba) kitą asmeninę informaciją, interneto svetainės vartotojai patvirtina, kad jie laikosi konfidencialumo sąlygų, ir sutinka, kad Pardavėjas turi teisę apdoroti gautą informaciją šiame dokumente apibrėžtais atvejais.

9. Pakeitimai

9.1. Privatumo sąlygos gali būti atnaujinamos bet kuriuo metu, todėl vartotojai raginami juos reguliariai skaityti.

DALINTIS